Uppdrag


Fristående konsult inom marknadsföring.

PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE UPPDRAG SOM FRISTÅENDE KONSULT 2011-2023*

 • Framtagning av kvalitativ och kvantitativ undersökning för branschstudie. 
 • Utveckling av lojalitetsprogram.
 • Konceptutveckling för konsultföretag. 
 • Framtagning av ramverk för marknadsundersökning. 
 • Framtagning  av strategi för ett ingrediensvarumärke.
 • Affärsutveckling och paketering av erbjudande för ett företag b2b. 
 • Formulering, utveckling av övergripande budskap, b2b/b2c. 
 • Workshop, Value Proposition. 
 • Strategiarbete för företag inom b2b med fokus på digitalisering. 
 • Framtagning av marknadsstrategi för att öka den digitala försäljningen för ett företag inom b2c.  
 • Föreläsning om lojalitet för internationellt företag, b2b.
 • Utveckling av position, identitet och varumärkeslöfte för ett företag inom energibranschen, b2b, b2c. 
 • Utveckling av ramverk för att stärka den emotionella lojaliteten för ett företag inom b2b. 
 • Framtagning av lojalitesstrategi för ett utbildningsföretag. 
 • Utveckling av lojalitesstrategi för globalt företag.
 • Kartläggning av kundresa och framtagning av strategi med fokus på kundlivscykeln för företag inom b2b.
 • Inför sammanslagning av två större företag, medarbetarintervjuer och insiksarbete med fokus på organisation och företagskultur.
 • Framtagning av lojalitetsstrategi för företag inom resebranschen.
 • Insikt och planning för företag inom telecom.   
 • Insikt och planning för globalt varumärke inom hem och hushåll. 
 • Insikt, CRM-strategi, förändringsledning, för ett företag som vill förändra sitt arbetssätt och skapa tvärfunktionella team.
 • Strategi och genomförande, digitalisering av kundresa för statlig myndighet.
 • Planningarbete för en kund inom företag inom bank och finans.
 • CRM-strategi för ett företag inom underhållning. 
 • Strategiarbete för företag inom bank och finans.
 • CRM-strategi för ett företag inom e-handel
 • Insikt och planning för ett varumärke inom bilindustrin.
 • CRM-strategi/arbetssätt för en organisation inom upplevelser.
 • Framtagning av lojalitetsstrategi för företag inom retail.
 • Visionsarbete samt formulering av ”story” för en organisation.
 • Framtagning av inspiration/utbildning inom agilt arbetssätt.
 • Framtagning av strategi, välkomst- och onboardingfas för ett företag inom fastighetsbranschen. 
 • Koncept- och affärsutveckling, samt paketering av ett nytt varumärke inom området certifiering. 
 • Insikt och strategiarbete för ett startupbolag inom tjänstesektorn. 
 • Insikt och planningarbete för ett företag inom matindustrin.
 • Insikt och planningarbete för ett företag inom försäljning. 
 • Strategi och konceptarbete för ett företag inom ideell sektor. 
 • Insikt, lojalitetsstrategi och projektledning för ett företag inom medlemsverksamhet.
 • Identitet och varumärkesstrategi för nordiskt HR-företag.
 • CRM-strategi för företag inom retail. 
 • Lojalitesstrategi och projektledning för ett företag inom energi.
 • Strategiarbete och projektledning för ett internationellt företag inom finansbranschen. 
 • Strategiarbete och projektledning för ett företag inom bank och finans.
 • Strategiarbete inom paketering av erbjudande för kommunikationsbyrå i Stockholm.
 • Konceptframtagning och utveckling av community på internet.
 • Strategiarbete och projektledning för ett globalt varumärke inom resebranschen.
 • Strategiarbete och projektledning för ett företag inom handel och upplevelser. 
 • Strategiarbete och projektledning för ett internationellt varumärke inom hälsa. 
 • Strategiarbete och projektledning för ett globalt varumärke inom bistånd.
 • CRM-strategi och projektledning för ett globalt varumärke inom energi.
 • Strategiarbete och projektledning för ett nordiskt varumärke inom hälsa och läkemedel.
 • Strategiarbete och projektledning för ett globalt varumärke inom bank och finans.
 • Strategisk rådgivning och hjälp med uppstart av kommunikationsteam för biståndsorganisation.
 • Strategisk rådgivning och ledning av team för ett globalt varumärke inom IT och dokumenthantering.
 • Affärsutveckling och paketering av erbjudande för kommunikationsbyrå.
 • Rådgivning och upphandling av PR-byrå till ett företag inom fastighetsutveckling
 • Strategiarbete och projektledning för ett varumärke inom fastighetsbranschen.
 • Strategisk rådgivning för ett företag inom konfektionsbranschen.

*Ovanstående uppdrag gäller endast arbetet som fristående konsult. Övriga erfarenheter finns på aktuellt CV.

Uppdragen är ofta delprojekt i ett längre samarbete.

För mer information om tidigare eller nuvarande uppdrag.

Återkommande uppdrag 
Utveckling av varumärkesstrategi
Framtagning av lojalitetsstrategi
Planning/insikt 
Framtagning/utveckling av marknadsstrategi
Kartläggning och utveckling av kundresa
Framtagning av strategi för kundlivscykeln
Workshop kring Value Proposition
Varumärkesidentitet 
Omvärldsanalys
Digitalisering