Uppdrag


PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE UPPDRAG SOM FRISTÅENDE KONSULT:
2011-2017, 2018-2019 och 2022-2024

Strategi
Strategiarbete för företag inom B2B med fokus på digitalisering.
Strategi och konceptarbete för ett företag inom ideell sektor. 
Framtagning  av strategi för ett ingrediensvarumärke.
Affärsutveckling, paketering av ett nytt varumärke inom certifiering.
Identitet och varumärkesstrategi för nordiskt HR-företag.
Framtagning av digital försäljningsstrategi för ett företag inom b2c.
Strategiarbete för ett internationellt företag inom finansbranschen.
Strategiarbete för ett globalt varumärke inom resebranschen.
Strategi kring digitalisering av kundresa för statlig myndighet.
Strategiarbete för ett företag inom bank och finans.
Strategiarbete för ett företag inom handel och upplevelser.
Strategiarbete för ett internationellt varumärke inom hälsa.
Strategiarbete för ett globalt varumärke inom bistånd.
Strategiarbete för ett nordiskt varumärke inom hälsa och läkemedel.
Strategisk rådgivning åt ett företag inom konfektionsbranschen.
Framtagning av strategi, välkomst- och onboardingfas för ett företag inom fastighetsbranschen. 
Strategiarbete för ett startupbolag inom tjänstesektorn.
Strategiarbete för bank.

Erbjudande och positionering
Konceptutveckling för konsultföretag
Affärsutveckling och paketering av erbjudande för ett företag B2B. 
Rådgivning, facilitering och affärsutveckling för konsultbolag.
Utveckling av position, identitet och varumärkeslöfte för ett företag inom energibranschen, B2B,B2C
Formulering, utveckling av övergripande budskap, B2B,B2C
Workshop, Value Proposition.
Paketering av erbjudande för kommunikationsbyrå i Stockholm
Visionsarbete samt formulering av ”story” för en organisation.
Koncept och utveckling av Community på internet.
Affärsutveckling och paketering av erbjudande för kommunikationsbyrå.

Kundlojalitet
Utveckling av lojalitetsprogram.
Utveckling av ramverk för att stärka den emotionella lojaliteten för ett företag inom B2B.
Föreläsning om lojalitet för internationellt företag, B2B.
Framtagning av lojalitetsstrategi för företag inom resebranschen
Framtagning av lojalitesstrategi för ett utbildningsföretag.
Framtagning av lojalitetsstrategi för företag inom retail.
Utveckling av lojalitesstrategi för globalt företag.
Lojalitetsstrategi för ett företag inom underhållning
Lojalitetsstrategi för ett företag inom e-handel
Lojalitetsstrategi/arbetssätt för en organisation inom upplevelser
Lojalitetsstrategi för företag inom retail.
Lojalitetsstrategi för ett företag inom medlemsverksamhet.
Lojalitetsstrategi för ett globalt varumärke inom energi.
Lojalitetsstrategi för ett företag inom energi.

Planning
Insikt och planning för globalt varumärke inom hem och hushåll.
Insikt och planning för företag inom Telecom.
Insikt och planning för ett varumärke inom bilindustrin.
Planningarbete för en kund inom bank och finans.
Insikt och planningarbete för ett företag inom matindustrin.
Insikt och planningarbete för ett företag inom försäljning. 

Undersökningar och rapporter
Framtagning av ramverk för marknadsundersökning.
Inför sammanslagning av två större företag, medarbetarintervjuer och insiktsarbete med fokus på organisation och företagskultur.
Framtagning av kvalitativ och kvantitativ undersökning för branschstudie. 

Arbetssätt
Förändringsledning, för ett företag som vill förändra sitt arbetssätt och skapa tvärfunktionella team.
Framtagning av inspiration/utbildning inom agilt arbetssätt.
Strategisk rådgivning och hjälp med uppstart av kommunikationsteam för biståndsorganisation.
Ledning av team för ett globalt varumärke inom IT och dokumenthantering.

 

För mer information om tidigare eller nuvarande uppdrag.