Uppdrag


Fristående konsult inom marknadsföring.

PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE UPPDRAG SOM FRISTÅENDE KONSULT 2011-2023*

 • Inspirationsföreläsning för internationellt företag, b2b. 
 • Utveckling av ramverk för att stärka den emotionella lojaliteten för ett företag inom b2b. 
 • Framtagning av marknadsstrategi för ett utbildningsföretag. 
 • Utveckling av lojalitesstrategi för globalt företag.
 • Kartläggning av kundresa och framtagning av strategi med fokus på kundlivscykeln för företag inom b2b.
 • Inför sammanslagning av två större företag, medarbetarintervjuer och insiksarbete med fokus på organisation och företagskultur.
 • Framtagning av lojalitetsstrategi för företag inom resebranschen.
 • Insikt och planning för företag inom telecom.   
 • Insikt och planning för globalt varumärke inom hem och hushåll. 
 • CRM-strategi för ett företag inom e-handel
 • Insikt, CRM-strategi, förändringsledning, för ett företag som vill förändra sitt arbetssätt och skapa tvärfunktionella team.
 • Strategi och genomförande, digitalisering av kundresa för statlig myndighet.
 • Planningarbete för en kund inom företag inom bank och finans.
 • CRM-strategi för ett företag inom underhållning. 
 • Strategiarbete för företag inom bank och finans.
 • Insikt och planning för ett varumärke inom bilindustrin.
 • CRM-strategi/arbetssätt för en organisation inom upplevelser.
 • Framtagning av lojalitetsstrategi för företag inom retail.
 • Visionsarbete samt formulering av ”story” för en organisation.
 • Framtagning av inspiration/utbildning inom agilt arbetssätt..
 • Framtagning av strategi, välkomst- och onboardingfas för ett företag inom fastighetsbranschen. 
 • Koncept- och affärsutveckling, samt paketering av ett nytt varumärke inom området certifiering. 
 • Insikt och strategiarbete för ett startupbolag inom tjänstesektorn. 
 • Insikt och planningarbete för ett företag inom matindustrin.
 • Insikt och planningarbete för ett företag inom försäljning. 
 • Strategi och konceptarbete för ett företag inom ideell sektor. 
 • Insikt, CRM-strategi och projektledning för ett företag inom medlemsverksamhet.
 • Identitet och varumärkesstrategi för nordiskt HR-företag.
 • CRM-strategi för företag inom retail. 
 • CRM-strategi och projektledning för ett företag inom energi.
 • Strategiarbete och projektledning för ett internationellt företag inom finansbranschen. 
 • Strategiarbete och projektledning för ett företag inom bank och finans.
 • Strategiarbete inom paketering av erbjudande för kommunikationsbyrå i Stockholm.
 • Konceptframtagning och utveckling av community på internet.
 • Strategiarbete och projektledning för ett globalt varumärke inom resebranschen.
 • Strategiarbete och projektledning för ett företag inom handel och upplevelser. 
 • Strategiarbete och projektledning för ett internationellt varumärke inom hälsa. 
 • Strategiarbete och projektledning för ett globalt varumärke inom bistånd.
 • CRM-strategi och projektledning för ett globalt varumärke inom energi.
 • Strategiarbete och projektledning för ett nordiskt varumärke inom hälsa och läkemedel.
 • Strategiarbete och projektledning för ett globalt varumärke inom bank och finans.
 • Strategisk rådgivning och hjälp med uppstart av kommunikationsteam för biståndsorganisation.
 • Strategisk rådgivning och ledning av team för ett globalt varumärke inom IT och dokumenthantering.
 • Affärsutveckling och paketering av erbjudande för kommunikationsbyrå.
 • Rådgivning och upphandling av PR-byrå till ett företag inom fastighetsutveckling
 • Strategiarbete och projektledning för ett varumärke inom fastighetsbranschen.
 • Strategisk rådgivning för ett företag inom konfektionsbranschen.

*Ovanstående uppdrag gäller endast arbetet som fristående konsult. Övriga erfarenheter finns på aktuellt CV.

Uppdragen är ofta delprojekt i ett längre samarbete.

För mer information om tidigare eller nuvarande uppdrag.

Återkommande uppdrag 
Framtagning av lojalitetsstrategi
Kartläggning och utveckling av kundresa
Framtagning av strategi för kundlivscykeln
Workshop kring Value Proposition
Varumärkesidentitet 
Kundinsikt
Omvärldsanalys
Planning