Fristående nätverk

ETT NÄTVERK AV KOMPETENSER 

Det finns flera fördelar att arbeta i fristående nätverk. Som komplement till det befintliga teamet eller som ett sätt att skapa nya konstellationer. Det kan handla om ett tidsbegränsat projekt i ett specifikt uppdrag eller som en start på ett längre samarbete. Driver du ett företag eller nätverk där vi kan samarbeta  – hör av dig.