Kommunikationsbyråer

INSIKT, STRATEGI OCH PROJEKTLEDNING

Kommunikationsbyråer anlitar mig inom planning, strategi och projektledning. Det kan handla om ett specifikt uppdrag, en utvald uppdragsgivare – på kort eller lång sikt. Vanligtvis finns en projekt- eller produktionsledare men projektet och uppdragsgivaren är i behov av strategisk kompetens som inte finns tillgänglig på byrån. För mindre kommunikationsbyråer kan ett samarbete vara ett bra sätt att ta in specialistkompetens utan att rekrytera.