Samarbete

SKAPA RÄTT TEAM

Ett bra sammansatt team med rätt kompetenser är ofta grunden i ett framgångsrikt projekt. För mig är varje samarbete unikt och formaliseras utifrån det specifika behovet som du eller ditt företag står inför. Gemensamt för alla samarbeten är att jag hjälper företag med strategiska frågor inom affärsutveckling, varumärke och kommunikation. Konfidentiellt och gärna under en längre tid. 

Jag tar även emot förfrågningar om interimsuppdrag.