Aktuellt HBC

Apr

30

MILTTON INSIGHT

Efter ett längre samarbete som fristående konsult blir jag senior strateg på Miltton Insight. Mitt fokus kommer att ligga inom strategi, ledarskap och agila arbetssätt. Det finns ett allt större behov av att hjälpa företag att ställa om sitt arbetssätt, bli mer agila, datadrivna och utveckla tvärfunktionella team. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig enklast på pierre.kalmenstam@miltton.com

Comments Off on MILTTON INSIGHT

Jan

14

LÄRANDE RELATIONER 2019

För ett antal år sedan skrev jag min magisteruppsats om lärande relationer mellan konsumenter och företag. Frågeställningen var hur konsumenter såg på att skapa en så kallad ”lärande relation” med företag på Internet. Då var relationsmarknadsföring och One-to-One de stora buzzworden. AI och automatisering på det sättet som vi talar om det idag var ännu inte formulerat. 

Min magisteruppsats blev uppmärksammad i några tidningar och jag fick mitt första jobb inom CRM på en kommunikationsbyrå. Då var tekniken inte på plats och stor del av arbetet låg på metodik, tonalitet och kreativitet. Uppdragsgivarna hade gamla kunddatasystem och möjligheterna att arbeta smart var begränsat. Att möta kunderna på ett insiktsfullt och kreativt sätt blev en viktig nyckelfaktor.

Efter flera år inom CRM bestämde jag mig för att fördjupa mig inom varumärkesfrågor och planning. Jag tog mitt första VD-uppdrag och blev efter några år frilansstrateg. Drivkraften var inte att vara frilans utan att finna ett sätt att utveckla mig och min kunskap. Frilansrollen blev en plattform och flera av mina uppdragsgivare har varit med mig från start. Några har varit eller blivit min arbetsgivare under kortare eller längre perioder. 

Även om jag under alla år formulerat strategier inom CRM/CX så tog jag 2016 ett större kliv tillbaka till CRM-området. Teknikutvecklingen hade tagit fart och en ny form av CRM/CX utvecklas. Idag finns helt nya möjligheter att följa och möta sina kunder i allt ifrån egna till till köpta kanaler. Behovet att koppla ihop klassisk CRM-metodik med modern datadriven CRM/CX är stort. Många företag har investerat i en MA-plattform och behovet av insikt, analys och strategi är stor för att nå affärsmålen. 

Pierre 

Comments Off on LÄRANDE RELATIONER 2019

Jan

11

SCRUM MASTER

Efter några år av agilt arbete var det dags att certifiera mig och bli en äkta Scrum Master. Idag arbetar ca 50 % av mina uppdragsgivare med någon form av agil process, där Scrum är den mest förekommande. Jag är även utbildad inom Management 3.0. 

Comments Off on SCRUM MASTER

Oct

08

NYTT SAMARBETE INOM MARKETING AUTOMATION

HBC har inlett ett längre samarbete med ett företag inom Marketing Automation. Uppdraget omfattar insikt, strategi och ledarskap inom digital transformation.  #agilt, #tvärfunktionellateam, #transformation, #ma.

Comments Off on NYTT SAMARBETE INOM MARKETING AUTOMATION

Sep

06

NYTT UPPDRAG INOM PLANNING

Human Behavior Communication har fått ett nytt uppdrag inom strategi och planning. Uppdagsgivare är en kommunikationsbyrå där jag kommer att hjälpa dem med deras klienter. 

0 Comments

Aug

29

VIDAREUTBILDNING I AGILT LEDARSKAP

Två dagars utbildning i Agilt ledarskap –  Management 3.0. Inspirerande och utvecklande.
Här finns mer information om utbildningen management30.com 

0 Comments

Aug

10

REDO FÖR NYA UPPDRAG

Inom kort avslutar jag ett längre interimsuppdrag och blir därmed ledig för nya frilansuppdrag hösten 2018. Har du eller ditt företag behov av extra kraft inom insikt, analys och strategi. Välkommen att höra av dig för mer information. 

0 Comments

Oct

30

BRISIDOLER 2018

I dag startar kampanjen Brisidoler 2018. Årets idolkampanj går under parollen ”Nu bryter vi tystnaden”. Medverkar gör ​Miriam​​ Bryant,​ ​Linnéa ​​Claeson, ​​Thomas ​​Sekelius, ​​bröderna Daniel och Emil Norberg, samt Sofia Olofsson. Läs mer och se alla filmer på brisidoler.se

Byrå: Smicker Kommunikationsbyrå
Mediebyrå: LikeHouse
Produktionsbolag: Slutet är nära

0 Comments

Oct

10

RICHARD H THALER FÅR NOBELPRIS INOM BETEENDEVETENSKAP


Årets Nobelpris i ekonomi tilldelas Richard H Thaler. Thaler har utvecklat analysen av ekonomiskt beslutsfattande med psykologiskt välgrundade antaganden. Genom att undersöka konsekvenserna av begränsad rationalitet, sociala preferenser och bristande självkontroll har han visat hur dessa mänskliga karaktärsdrag styr såväl individuella beslut som utfall på marknader på ett förutsägbart sätt.

Exempel på böcker:
Beslut och beteenden : Att räkna med människan
Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness
Misbehaving: The Making of Behavioral Economics

 

0 Comments

Feb

01

NYTT SAMARBETE MED SMICKER

Den 1 feb 2017 blir jag senior strateg och VD och på kommunikationsbyrån Smicker.  Kommer att arbeta med byråns klienter såsom BRIS, Volvo Cars, Tv4 Play, Göta Energi, Villaägarnas riksförbund, SBAB Bank etc. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på mitt vanliga mobilnummer. Vi ses. 

0 Comments