Uppdrag

PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE UPPDRAG 2011-2019

 • CRM-strategi/arbetssätt för organisation inom upplevelser.
 • Utbildning inom agilt med fokus på Scrum.
 • Strategi och genomförande, digitalisering av kundresa. Statliga myndighet.
 • Visionsarbete samt formulering av story för organisation.
 • Projektledning, coaching inom Agila team.
 • Insikt, CRM-strategi, förändringsledning, för ett företag som vill förändra sitt arbetssätt och skapa tvärfunktionella team.
 • CRM-strategi för ett företag inom e-handel
 • Framtagning av välkomst- och onboardstrategi för företag inom fastighetsbranschen. 
 • Insikt och planningarbete för företag inom försäljning. 
 • Strategi och konceptarbete för företag inom ideell sektor. 
 • Insikt, CRM-strategi och projektledning för företag inom medlemsverksamhet.
 • Planning för kund inom företag inom bank och finans.
 • CRM-strategi för företag inom underhållning. 
 • Strategiarbete och projektledning för företag inom bank och finans.
 • Insikt och planning för varumärke inom bilindustrin.
 • CRM-strategi och projektledning för företag inom energi.
 • Insikt och strategiarbete för startupbolag inom tjänstesektorn. 
 • Insikt och planning för företag inom matindustrin.
 • Strategiarbete och projektledning för ett internationellt företag inom finansbranschen. 
 • Strategiarbete och projektledning för ett företag inom bank och finans.
 • Insikt och planning för företag inom telecom.   
 • Insikt och planning för globalt varumärke inom hem och hushåll. 
 • Koncept- och affärsutveckling, samt paketering av ett nytt varumärke inom området certifiering. 
 • Strategiarbete inom paketering av erbjudande för kommunikationsbyrå i Stockholm.
 • Konceptframtagning och utveckling av community på internet.
 • Strategiarbete och projektledning för ett globalt varumärke inom resebranschen.
 • Identitet och varumärkesstrategi för nordiskt HR-företag.
 • CRM-strategi för företag inom retail. 
 • Strategiarbete och projektledning för ett företag inom handel och upplevelser. 
 • Strategiarbete och projektledning för ett internationellt varumärke inom hälsa. 
 • Strategiarbete och projektledning för ett globalt varumärke inom bistånd.
 • CRM-strategi och projektledning för ett globalt varumärke inom energi.
 • Strategiarbete och projektledning för ett nordiskt varumärke inom hälsa och läkemedel.
 • Strategiarbete och projektledning för ett globalt varumärke inom bank och finans.
 • Upphandling av kreativ byrå, strategisk rådgivning och uppstart av kommunikationsteam för biståndsorganisation.
 • Strategisk rådgivning och ledning av team för ett globalt varumärke inom IT och dokumenthantering.
 • Affärsutveckling och paketering av erbjudande för kommunikationsbyrå.
 • Rådgivning och upphandling av PR-byrå till ett företag inom fastighetsutveckling
 • Strategiarbete och projektledning för ett varumärke inom fastighetsbranschen.
 • Strategisk rådgivning, förstudie och ramverk för ny E-handelsbutik för ett företag inom konfektionsbranschen.

Projekten är ofta delprojekt i ett långsiktigt samarbete. För mer information om våra tidigare eller nuvarande uppdrag. Kontakta Pierre Kalmenstam.