Årets Nobelpris i ekonomi tilldelas Richard H Thaler. Thaler har utvecklat analysen av ekonomiskt beslutsfattande med psykologiskt välgrundade antaganden. Genom att undersöka konsekvenserna av begränsad rationalitet, sociala preferenser och bristande självkontroll har han visat hur dessa mänskliga karaktärsdrag styr såväl individuella beslut som utfall på marknader på ett förutsägbart sätt.

Exempel på böcker:
Beslut och beteenden : Att räkna med människan
Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness
Misbehaving: The Making of Behavioral Economics