HBC har fått i uppdrag att hjälpa ett företag inom området bank och finans med fokus på konsumentmarknaden. Uppdraget syftar till stärka positionen inom ett segment och att öka ny- och korsförsäljningen.