UPPDRAG MISSION

julnummer582I senaste numret av Uppdrag Mission intervjuas Pierre Kalmenstam om sina erfarenheter av att arbeta som kommunikationsstrateg tillsammans med biståndsorganisationer under den viktiga perioden kring jul.