Under oktober kommer vi att delta i utbildningen ansvarig reklamutgivare (ARU) på Berghs School of Communication i Stockholm. Utbildningen som är framtagen i samarbete med KOMM fördjupar sig i marknadskommunikation ur ett juridiskt perspektiv, såsom marknads- och kommunikationsrätt, upphovs- och avtalsrätt samt varumärkesrätt och internetjuridik.  

.