Under några dagar i slutet på september var vi i NYC. Besöket omfattande företagsbesök, arbetsmöten samt strategiarbete för en av våra klienter. NYC bjöd på sin bästa sida och visade upp sig i höstskrud.