Fråga:
Vi är ett företag som funderar på att förändra vårt sätt att marknadsföra vårt varumärke och våra olika produkter. Under några interna planeringsdagar blev det tydligt att världen har förändrats men vi fortsätter med ungefär samma maskineri år efter år, fastän vi inte riktigt vet vad som ger vad, om jag får raljera lite. Vår marknadsandel är stabil, däremot diskuterar vi i ledningsgruppen om den kommer att vara det om några år om vi inte gör något nu. Våra nuvarande konsulter är experter inom vår nisch och har inte tagit något initiativ till att en förändring bör ske. Det får oss att fundera på om förändringen kanske är att byta team? Är detta något som ni kan assistera oss i? Hur kan ett första steg se ut i ett gemensamt samarbete?

Svar:
Det är många företag i flera branscher som just nu genomgår en förändring och därmed inleder olika former av förändringsarbeten. Min erfarenhet är att man inledningsvis ofta behöver extern hjälp i att objektivt titta på hur just er situation ser ut och var de nuvarande och eventuellt kommande utmaningarna finns, affärsmässigt och kommunikativt.

Genom att studera objektiv data och dra slutsatser utifrån dessa finns ofta ett mycket bra underlag till en gemensam strategisk diskussion. Denna leder oss fram till en prioritering som vi gör gemensamt. Därefter kan det vara aktuellt att titta på vilka förändringar som behöver ske, t.ex. om ni bör se över era samarbeten.

Pierre Kalmenstam