Human Behavior Communication fördjupar samarbetet med en befintlig uppdragsgivare. Uppdraget är långsiktigt och omfattar strategisk rådgivning samt projektledning.