Human Behavior Communication har ansökt och beviljats medlemskap i Komm – Sveriges kommunikationsbyråer. Komm är en branschorganisation för företag som är verksamma inom reklam och marknadsföring. Mer information om Komm finns på deras hemsida