Under en resa i december besökte vi Hong Kong. Resan omfattade två företagsbesök. På uppdrag av en av våra samarbetspartner innehöll resan besök på flertalet butiker och handelsplatser i Hong Kong.