FAQ

HUR VÄLJER MAN EN REKLAMBYRÅ?

Fråga:
Vi är en marknadsavdelning som har bytt byrå tre gånger under de senaste fem åren. Varje gång vi har bytt partner så har det känts rätt. Men en bit in i samarbetet så blir det tydligt att vi inte talar samma språk. Det som inledningsvis kändes så rätt, känns plötsligt fel och det blir svårt att arbeta vidare.

Att byta byrå känns som den enda lösningen men jag vet inte om vi orkar byta en gång till. All den tid som vi har investerat i att briefa upp dem om vårt varumärke. Dessutom står vi med flera viktiga projekt som vi skulle behöva hjälp med att ta vidare, men då vi inte har förtroende för arbetsgruppen på byrån så känns det inte bra att lägga nya stora uppdrag på dem. Situationen är oerhört frustrerande. Skulle ni kunna vara en partner i detta?

Svar:
Den frustration som du beskriver är jag väl bekant med. Min rekommendation är alltid att använda sig av en professionell byråvalskonsult i en upphandling av en ny reklambyrå eller kommunikationspartner. En sådan partner kan även vara hjälpsam under resans gång vid ett eventuellt omtag, såsom nu. Som tidigare VD för en reklambyrå så kan jag försäkra mig om att reklambyrån sannolikt upplever situationen lika frustrerande som ni.

Min rekommendation är att inte byta byrå, direkt, utan först be dem presentera en lösning som är bra för er båda utifrån den feedback ni ger dem. Återkommande feedback i ett samarbete är ytterst viktigt. Säkerställ att ni får en erfaren projekt- och produktionsledare att arbeta tillsammans med. Fundera även på hur ni internt kan komptensutveckla i er roll som uppdragsgivare. Se även över era interna rutiner och arbetsprocesser. Ge byrån sedan en tid där de får en ärlig chans att rätta till det som har blivit fel och återuppbygga förtroendet.

Samtidigt skulle jag rekommendera er att mera lånsiktigt se över de partners som ni arbetar med i syfte få en mera stabil grund att stå på. Nu och på sikt. Om ni behöver en extern partner i detta kan vi gärna hjälpa till.

Bra att tänka på när man ska välja en ny reklambyrå

  • Anlita en professionell byråvalskonsult.
  • Ta minst tre referenser från befintliga uppdragsgivare.
  • Undersök och skapa en bild av byråns ägarstruktur, ekonomi och kreditvärdighet.
  • Boka ett personligt möte med den tilltänkta arbetsgruppen, inte minst projekt- och produktionsledare som står för den kontinuerliga kontakten.
  • Ta in kostnadsuppskattningar på några utvalda och återkommande uppdrag.
  • Försök att få en bild av hur medarbetarna trivs på byrån för att minska risken för avhopp från arbetsgruppen.
  • Fundera på vilken egenskap som är viktigast för just er som uppdragsgivare och säkerställ att den tilltänkta byrån är specialister inom just det området.
  • Välj en byrå som matchar och kompletterar företaget ni företräder.

Avslutningsvis så kan undersökningar som Årets byrå användas som ett slags kvalitetsmått. Tänk dock på att alla byråer ej är med och att skillnaden mellan olika byråer kan vara mycket små, samt att undersökningsunderlaget stundtals är begränsat.

 

KAN VI FÅ EN SECOND OPINION?

Fråga:
Vårt företag står inför ett stort beslut som gäller vårt varumärke. Beslutet är komplext och kommer att påverka oss i flera år. Vår reklambyrå har tagit fram ett nytt koncept och mediebyrån har presenterat en strategi för hur vi ska ta ut vårt nya budskap. Internt har vi olika syn på detta.

Vi skulle behöva en ”second opinion” från någon utomstående som kan ge oss ett råd hur vi ska gå vidare. Vi är väldigt nöjda med våra konsulter men känner samtidigt att det vore bra att få en rekommendation från någon som inte har varit med och tagit fram det nya materialet. Är detta något ni skulle kunna hjälpa oss med, konfidentiellt?

Svar:
Det låter klokt att ta in en second opinion inför ett sådant stort beslut som ni står inför. Jag önskar att fler företag gjorde detsamma. Mitt förslag är att vi bokar ett möte och går igenom strategin och det nya konceptet snarast. Därefter kan jag återkomma med en skriftlig rekommendation inom 48 h

 

SAMARBETE MED EN BEFINTLIG REKLAMBYRÅ?

Fråga:
Vi är ett företag som samarbetar med en reklambyrå som vi är mycket nöjda med, rent kreativt. Men vi saknar den strategiska kompetensen och funderar därför på att byta reklambyrå. Hur ser ni på att samarbeta med en befintlig reklambyrå?

Svar:
Det är inte alltid en kommunikationspartner passar för alla slags uppdrag. Det ni beskriver är en mycket vanlig situation. I stället för att byta ut en bra och fungerade kreativ byrårelation så finns många fördelar med att komplettera reklambyrån med en strategisk partner såsom en strategibyrå. Om ni i stället väljer att gå ut och söka ett nytt samarbete med en ny reklambyrå så kommer ni sannolikt att finna en partner som har den strategiska komptens som ni söker. Men sannolikt finns svagheter även hos den nya reklambyrån inom något område. Att finna all kompetens som ni behöver hos en och samma konsult är svårt och kanske inte heller önskvärt på sikt. Att samarbeta med reklam-, medie-, webb-, PR eller designbyråer är något vi bygger vår verksamhet på och har stor erfarenhet av. 

 

NAMN PÅ BEFINTLIGA UPPDRAGSGIVARE?

Fråga:
Av vilket skäl väljer ni att inte publicera vilka företag som är era uppdragsgivare?

Svar:
Vi har valt att inte publicera namnen på våra uppdragsgivare av respekt för våra uppdragsgivare och samarbetspartners. För oss är det ytterst viktigt att de personer vi träffar, samarbetar och delar information med alltid kan känna sig säkra på att mötet och informationen stannar hos oss. Detta gäller förutsättningslösa möten, kortare och längre samarbeten. Före och efter ett samarbete.  Om någon av våra uppdragsgivare själv tar initiativ att offentliggöra samarbetet  så ser vi vanligtvis inte något problem med det.

 

KONKURRERANDE UPPDRAG?

Fråga:
Hur ser ni på att arbeta med konkurrerande uppdrag?

Svar: 
Vi tar inte nya uppdrag som konkurrerar med någon av våra befintliga uppdragsgivare. Om två uppdragsgivare har en affärsverksamhet som liknar eller har anknytning till den andras fortlöper inte ett sådant arbete om inte båda uppdragsgivarna ger sitt godkännande till detta. Uppdrag eller uppdragsgivare med direkt konkurrerande verksamhet tackar vi alltid nej till.