LÄRANDE RELATIONER 2019

För ett antal år sedan skrev jag min magisteruppsats om lärande relationer mellan konsumenter och företag. Frågeställningen var hur konsumenter såg på att skapa en så kallad ”lärande relation” med företag på Internet. Då var relationsmarknadsföring och One-to-One de stora buzzworden. AI och automatisering på det sättet som vi talar om det idag var ännu inte formulerat. 

Min magisteruppsats blev uppmärksammad i några tidningar och jag fick mitt första jobb inom CRM på en kommunikationsbyrå. Då var tekniken inte på plats och stor del av arbetet låg på metodik, tonalitet och kreativitet. Uppdragsgivarna hade gamla kunddatasystem och möjligheterna att arbeta smart var begränsat. Att möta kunderna på ett insiktsfullt och kreativt sätt blev en viktig nyckelfaktor.

Efter flera år inom CRM bestämde jag mig för att fördjupa mig inom varumärkesfrågor och planning. Jag tog mitt första VD-uppdrag och blev efter några år frilansstrateg. Drivkraften var inte att vara frilans utan att finna ett sätt att utveckla mig och min kunskap. Frilansrollen blev min plattform och flera av mina uppdragsgivare har varit med mig från start och många har varit eller blivit min arbetsgivare under kortare och längre perioder. 

Även om jag under alla år formulerat strategier inom CRM/CX så tog jag 2016 ett större kliv tillbaka till CRM-området genom mitt samarbete med Smicker. Teknikutvecklingen har tagit fart och en ny form av CRM utvecklas. Idag finns helt nya möjligheter att följa och möta sina kunder i allt ifrån egna till till köpta kanaler. Behovet att koppla ihop klassisk CRM-metodik med modern datadriven CRM är stort och att arbeta agilt och tvärfunktionellt blir allt mer vanligt. Många företag har investerat i en MA-plattform och behovet av insikt, analys och strategi är mycket stor. Något jag hjälper mina klienter med idag. 

Något jag idag utvecklar för mina klienter.  

Pierre