SCRUM MASTER

Efter några år av agilt arbete var det dags att certifiera mig och bli en äkta Scrum Master. Idag arbetar ca 50 % av mina uppdragsgivare med någon form av agil process, där Scrum är den mest förekommande. Jag är även utbildad inom Management 3.0.