FÖRDJUPAT SAMARBETE

HBC fördjupar samarbetet med befintlig partner. Samarbetet är långsiktigt och omfattar planning och strategiarbete för utvalda klienter.