Fråga: Hur ser ni på Interimsuppdrag, såsom t.ex. som kommunikationschef eller interims-VD?

Vi får förfrågningar då och då från företag eller rekryterare som rör tjänster inom kommunikation och ledarskap. Det kan handla om ett uppdrag under en föräldraledighet eller där ledningen vill skapa en förändring genom att under en period tillsätta en extern konsult. Då många av våra uppdrag är projektbaserade finns ibland möjligheter att inleda ett djupare samarbete under en period. Ta kontakt med pierre.kalmenstam@humanbehavior.se för mer information.