nätverk591

Fler och fler uppdragsgivare upptäcker fördelarna att arbeta i fristående nätverk. Som komplement till deras befintliga kommunikationsbyrå, medarbetare eller som en del av ett nytt arbetssätt. Det kan handla om ett tidsbegränsat projekt i ett specifikt uppdrag eller som en start på ett längre samarbete. Är du intresserad av att samarbete, ta kontakt med Pierre Kalmenstam.