Fråga:
Vi är en marknadsavdelning som har bytt byrå tre gånger under de senaste fem åren. Varje gång vi har bytt partner så har det känts rätt. Men en bit in i samarbetet så blir det tydligt att vi inte talar samma språk. Det som inledningsvis kändes så rätt, känns plötsligt fel och det blir svårt att arbeta vidare.

Att byta byrå känns som den enda lösningen men jag vet inte om vi orkar byta en gång till. All den tid som vi har investerat i att briefa upp dem om vårt varumärke. Dessutom står vi med flera viktiga projekt som vi skulle behöva hjälp med att ta vidare, men då vi inte har förtroende för arbetsgruppen på byrån så känns det inte bra att lägga nya stora uppdrag på dem. Situationen är oerhört frustrerande. Skulle ni kunna vara en partner i detta?

Svar:
Den frustration som du beskriver är jag väl bekant med. Min rekommendation är alltid att använda sig av en professionell byråvalskonsult i en upphandling av en ny reklambyrå eller kommunikationspartner. En sådan partner kan även vara hjälpsam under resans gång vid ett eventuellt omtag, såsom nu. Som tidigare VD för en reklambyrå så kan jag försäkra dig om att reklambyrån sannolikt upplever situationen lika frustrerande som ni.

Min rekommendation är att inte byta byrå, direkt, utan först be dem presentera en lösning som är bra för er båda utifrån den feedback ni ger dem. Återkommande feedback i ett samarbete är ytterst viktigt. Säkerställ att ni får en erfaren projekt- och produktionsledare att arbeta tillsammans med. Fundera även på hur ni internt kan komptensutveckla i er roll som uppdragsgivare. Se även över era interna rutiner och arbetsprocesser. Ge byrån sedan en tid där de får en ärlig chans att rätta till det som har blivit fel och återuppbygga förtroendet.

Samtidigt skulle jag rekommendera er att mera långsiktigt se över de partners som ni arbetar med i syfte få en mera stabil grund att stå på. Nu och på sikt. Om ni behöver en extern partner i detta kan vi gärna hjälpa till.

Bra att tänka på när man ska välja en ny reklambyrå

  • Anlita en professionell byråvalskonsult.
  • Ta minst tre referenser från befintliga uppdragsgivare.
  • Undersök och skapa en bild av byråns ägarstruktur, ekonomi och kreditvärdighet.
  • Boka ett personligt möte med den tilltänkta arbetsgruppen, inte minst projekt- och produktionsledare som står för den kontinuerliga kontakten.
  • Ta in kostnadsuppskattningar på några utvalda och återkommande uppdrag.
  • Försök att få en bild av hur medarbetarna trivs på byrån för att minska risken för avhopp från arbetsgruppen. 
  • Fundera på vilken egenskap som är viktigast för just er som uppdragsgivare och säkerställ att den tilltänkta byrån är specialister inom just det området.  
  • Välj en byrå som matchar och kompletterar företaget ni företräder.

Avslutningsvis så kan undersökningar som Årets byrå användas som ett slags kvalitetsmått. Tänk dock på att alla byråer ej är med och att skillnaden mellan olika byråer kan vara mycket små, samt att undersökningsunderlaget stundtals är begränsat.

Pierre Kalmenstam