Fråga:
Vi är ett företag som samarbetar med en reklambyrå som vi är mycket nöjda med, rent kreativt. Men vi saknar den strategiska kompetensen och funderar därför på att byta reklambyrå. Hur ser ni på att samarbeta med en befintlig reklambyrå?

Svar:
Det är inte alltid en kommunikationspartner passar för alla slags uppdrag. Det ni beskriver är en mycket vanlig situation. I stället för att byta ut en bra och fungerade kreativ byrårelation så finns många fördelar med att komplettera reklambyrån med en strategisk partner såsom en strategibyrå. Om ni i stället väljer att gå ut och söka ett nytt samarbete med en ny reklambyrå så kommer ni sannolikt att finna en partner som har den strategiska komptens som ni söker. Men sannolikt finns svagheter även hos den nya reklambyrån inom något område. Att finna all kompetens som ni behöver hos en och samma konsult är svårt och kanske inte heller önskvärt på sikt. Att samarbeta med reklam-, medie-, webb-, PR eller designbyråer är något vi bygger vår verksamhet på och har stor erfarenhet av.

Pierre Kalmenstam