Fråga:
Av vilket skäl väljer ni att inte publicera namnen på era uppdragsgivare?

Svar:
Vi har valt att inte publicera namnen på våra uppdragsgivare av respekt för våra uppdragsgivare och samarbetspartners. För oss är det ytterst viktigt att de personer vi träffar, samarbetar och delar information med alltid kan känna sig säkra på att mötet och informationen stannar hos oss. Detta gäller förutsättningslösa möten, kortare och längre samarbeten. Före och efter ett samarbete.  Om någon av våra uppdragsgivare själv tar initiativ att offentliggöra samarbetet  så ser vi vanligtvis inte något problem med det.

Pierre Kalmenstam