Fråga:
Vårt företag står inför ett stort beslut som gäller vårt varumärke. Beslutet är komplext och kommer att påverka oss i flera år. Vår reklambyrå har tagit fram ett nytt koncept och mediebyrån har presenterat en strategi för hur vi ska ta ut vårt nya budskap. Internt har vi olika syn på detta.

Vi skulle behöva en ”second opinion” från någon utomstående som kan ge oss ett råd hur vi ska gå vidare. Vi är väldigt nöjda med våra konsulter men känner samtidigt att det vore bra att få en rekommendation från någon som inte har varit med och tagit fram det nya materialet. Är detta något ni skulle kunna hjälpa oss med, konfidentiellt?

 

Svar:
Det låter klokt att ta in en second opinion inför ett sådant stort beslut som ni står inför. Jag önskar att fler företag gjorde detsamma. Mitt förslag är att vi bokar ett möte och går igenom strategin och det nya konceptet snarast. Därefter kan jag återkomma med en skriftlig rekommendation inom 48 h

Pierre Kalmenstam