Fråga:
Hur ser ni på att arbeta med konkurrerande uppdrag?

Svar:
Vi tar inte nya uppdrag som konkurrerar med någon av våra befintliga uppdragsgivare. Om två uppdragsgivare har en affärsverksamhet som liknar eller har anknytning till den andras fortlöper inte ett sådant arbete om inte båda uppdragsgivarna ger sitt godkännande till detta. Uppdrag eller uppdragsgivare med direkt konkurrerande verksamhet tackar vi alltid nej till.