START AV NYTT FÖRETAG

Företaget startas och registreras hos Bolagsverket. Namn ligger för godkännande.